top of page
GROF-LT-Zentriert-Blau.png

HOLOS

Profil_foto_Zlata_Hálová_2020_IMG_20

PhDr. Zlata Hálová, CSc.

Psycholožka a terapeutka.

Doktorát sociální psychologie KU Praha.

 

Po absolvování jednooborové psychologie na FF MU Brno, začínala na Psychiatrickém oddělení Vojenské nemocnice Brno. Potom se několik let věnovala psychologickým tématům ergonomie a designu nábytku ve Výzkumném a Vývojovém ústavu nábytkářském. Po návratu na katedru psychologie se v rámci aspirantury, zaměřené na psychologii umění, zabývala tvořivostí, estetickým vnímáním a působením umění na psychiku. V roce 1988 obhájila dizertaci. Mezitím však, od srpna 1986 do listopadu 1989, pracovala jako uklízečka - v těch časech se to tak někdy stávalo, stačilo udání, že smýšlí jinak, než je přikázáno státním zřízením...

 

Po listopadu 89 se už na akademickou půdu nevrátila. Hned v lednu 1990 založila Psychocentrum Brno, soukromou psychologickou poradnu zaměřenou holisticky na prevenci psychických problémů a psychosomatiku. Pořádala přednášky, kurzy a regenerační víkendy aktivního přístupu k sobě a uplatnění ve společnosti.  Spolupracovala s ekology (hlubinná ekologie). Upozorňovala na nutnost celkové životosprávy jako základny pro dobré psychické fungování a začlenila poznatky východního přístupu k tělu a psychice, včetně spirituality, do svého pojetí psychologické práce. Už od roku 1982, kdy začala praktikovat jógu, měla zkušenost nejen s hloubkovými účinky asán, ale také s účinky dýchacích technik, relaxacemi a meditací. (Košická škola pod vedením Gejzy M. Timčáka). Na konferencích a seminářích, odborných i pro veřejnost, propagovala náhled, že pokud je naším zájmem harmonický život, nelze jinak, než přistoupit k člověku jako celistvé, nedělitelné, psychosomatické jednotce.

 

V roce 1990 - šťastnou souhrou náhod - přišla do 1. výcvikové skupiny Holotropic Breathwork pod přímým vedením Christiny a Stanislava Grofových. Výukové moduly absolvovala v Praze, Mnichově (Stan. Grof - Brigitte Ashauer) a Curychu. Grof Transpersonal Training zakončila 1993 závěrečným certifikačním modulem v Kalifornii. Se svými spolupracovníky a žáky pak v následujících 25 letech vedla více než 100 víkendů s Holotropním dýcháním, jako sebepoznávací i terapeutický proces.

 

Na základě výcviku v regresní terapii v roce 1996 a dalšího studia mimořádných stavů vědomí, vypracovala užití změněného stavu vědomí také jako individuální terapeutický postup. V indikovaných případech řeší závažné psychosomatické problémy, které přesahují rámec osobní životní historie. 

 

V letech 2000-2003 absolvovala výcvik systemických rodinných konstelací dle Berta Hellingera. Touto metodou rozšířila svou terapeutickou práci celostního psychosomatického a spirituálního pojetí osobních problémů o zdroje traumat v původní rodině, jejichž příčinou nejsou pouze výchovné apod. situace, ale přenos nezpracovaných (nezhojených) traumat předků.

 

„Transpersonální přístup mi dal terapeutický rámec pro více (mnoho) úrovní psychiky, která může být zatížena přímo: objektivně prožitými, nepříznivými traumaty, ale i nepřímo: podvědomě přenesenými záznamy traumat ze zdrojů mimo-osobních. Tímto zatížením je znesnadněna či přímo narušena kompaktnost osobnosti, včetně jejího začlenění do společnosti. Považuji proto transpersonální přístup k psychickým (psychosomatickým a spirituálním) problémům za jedinečný.“

bottom of page