top of page
GROF-LT-Zentriert-Blau.png

Globální projekt Grof® Legacy Training

Text na této stránce je překladem z webové stránky Stanislava Grofa www.grof-legacy-training.com, kde můžete najít v angličtině i mnoho dalších informací. 

Grof® Legacy Training je postaven na výzkumu Stanislava Grofa o psychedelické terapii, holotropním dýchání, transpersonální psychologii a psychospirituální krizi. Jeho práce byla publikována ve dvou souhrnných svazcích “Cesta Psychonauta”, online kurzech, přednáškách, rozhovorech a mnoha knihách.

Účastníci tohoto výcviku nabudou teoretických i praktických znalostí a dovedností, které jsou výsledkem více než 60 let výzkumu holotropních stavů vědomí, což je velká kategorie mimořádných stavů vědomí, které mají léčivý, transformační, heuristický a evoluční potenciál. Holotropní stavy byly objeveny a pojmenovány Stanislavem Grofem; termín holotropní doslovně znamená “směřující k celistvosti”.

Holotropní je nové slovo (neologismus), které se skládá ze dvou Řeckých slov – holos, vyjadřující celistvost a trepo/trepein, vyjadřující směřující k něčemu nebo být přitahován něčím. Holotropní je příbuzné k běžně užívanému termínu heliotropismus – vlastnost rostlin neustále se pohybovat ve směru slunce. Holotropní stavy vědomí, které účastníci v našem výcviku budou studovat, představují obecného jmenovatele fenoménů, které jsou důležité ve zdravotních a emocionálních onemocnění lidské duše.

Trénink schválený pod Grof® Legacy Training bude veden v různých státech nebo regionech světa způsobem, jakým si Stanislav Grof vyučování představuje. Během GROF® Legacy Training budou zkušenosti a instrukce k holotropnímu dýchání předávány z právních důvodů pod ochrannou známkou GROF® Breathwork. Přestože schválené učitele Stanislav uznává jako výjimečné představitele jeho práce, GROF® Legacy Training nemá zodpovědnost za jednotlivé tréninkové programy, obsah jejich stránek, dodržování zákonů v jejich státech, nebo za činy či chyby jejich instruktorů a studentů.

 

Studenti se po absolvování výcviku stanou:

  • Opatrovníky/sittery, výzkumníky a zkušenými osobami u psychedelických sezeních

  • Průvodci lidí prožívající psychospirituální krizi

  • Facilitátory, dýchači a opatrovníky/sittery u holotropních sezení (GROF® Breathwork)

  • Studenty transpersonální psychologie

  • Asistenty umírajících lidí

  • Učni ve studiu archetypální astrologie pro práci s holotropními stavy vědomí

 

Hlavní kvality tréninku bude přirozeně záviset na zkušenostech a teoretické a praktické znalosti učitelů vedoucí trénink. Grof® Legacy Training poskytne bohaté zdroje instruktorům i studentům ze Stanislavova šedesátiletého výzkumu vědomí. Tyto zdroje obsahují knihy, videa, Power Pointy, články, malby, filmy, nahrávky a online kurzy, ke kterým máme práva.

 

Sri Yantra je nejposvátnějším archetypálním symbolem Tantry. Představuje spojení mužského a ženského božství. Její další jméno je Nava Yoni Yantra (pět trojúhelníků Yantra) protože čtyři nahoru směřující trojúhelníky představují mužské ztělesnění bohyně, zatímco pět trojúhelníků směřujících dolů symbolizuje ženské ztělesnění.

bildRahmenS01.png

Zdroje přístupné pro GROF® Legacy Training - pro učitele a studenty

 

Zmíněné dva svazky Cesta Psychonauta jsou základním zdrojem pro výcvik. Tato encyklopedie o dvou částech byla specificky vytvořena k poskytnutí všech důležitých informací pro vydávání se nebo doprovázení vnitřních cest (sezení psychedelické a holotropního dýchání) a v práci s psychospirituální krizí. Všechny kapitoly jsou vybaveny literaturou, aby pomohly instruktorům a studentům v přednáškách a psaní esejí nebo diplomových prací.

Knihu vydává v českém jazyce Holos v září 2020 a frekventanti GROF® Legacy Training - Holos ji obdrží jako základní studijní materiál zdarma. 

 

knihy-psychonaut-nahled-baner.jpg

Tyto knihy Cesta Psychonauta budou doprovázeny 90 minutovým filmem s podobným názvem: Cesta Psychonauta: Cesta Vědomí Stanislava Grofa, vytvořeným Susan Hess Logeais.

 

Jsme v procesu překládání těchto knih do mnoha jazyků (španělština, portugalština, němčina, francouzština, ruština, čeština, korejština, mandarínská čínština). Toto umožní studentům číst tyto knihy doma a prohloubit vše, co se naučili během lekcí výcviku. Jsme také v procesu tvorby titulků v několika světových jazycích pro film Cesta Psychonauta.

ONLINE KURZY

S českými titulky budou použity pro domácí přípravu a k prohloubení probírané problematiky v Grof® Legacy Training - Holos.

Psychology of the Future (Shift Network) … 7 lekcí
The Way of the Psychonaut (Shift Network) …. 24 lekcí
Is Archetypal Astrology the Rosetta Stone of the Human Psyche (Shift Network) …. 8 lekcí (with Rick Tarnas)
Psyche and Cosmos (Shift Network) …. 16 lekcí (with Rick Tarnas)
Holotropic States of Consciousness: Technologies of Sacred (Science and Non/Duality)

    1. Radical Revision of Psychology
    2. Spiritual Emergency
    3. Understanding Violence and Greed
    4. Cosmic Game

Šiva Nataraja, Hinduistický bůh Krále Tanců, vytváří a ničí kosmos. Objevil se v mnoha psychedelických sezeních Stanislava Grofa, a on ho považuje za jeho nejvážnější archetyp. Šiva se také objevil v několika mimořádných synchronicitách, které zahrnovaly Shivait Swamu Muktanandu, vedoucího Siddha Yoga.

shiva.png

"Stanislav Grof je jeden z nejlepších a nejsrdečnějších vizionářů našich dob, a jeho práce pozitivně změní život všem, kteří ji budou následovat. Jeho mocný odkaz obsahuje revoluční celosvětové tréninky kombinující moudrost z psychedelického výzkumu, transformační práce s dechem, mapování vědomí, psychospirituální krize, transpersonální psychologie, a mnoho dalšího. Dokázal spojit poznatky a prostředky moderní psychologie, medicíny, fyziky, antropologie, umění a hudby, šamanismu, léčení a všeobecné spirituality do jednoho celku, reflektující šířku vědomí samotného, a pozvání k probuzení se do této ohromné záhady."

Jack Kornfield PhD. buddhistický učitel

 

 

Mimo příležitostí, kdy Stanislav a/nebo Brigitte Grofová budou učit na jednotlivých Grof® Legacy Training modulech, nebudou získávat jakýkoliv zisk z Grof® Legacy Training nebo z obchodní známky GROF®.  Grof® Legacy Training a obchodní jméno Grof® Breathwork pro holotropní dýchání byly vytvořeny s cílem ochrany a šíření práce a odkazu Grof®. Stanislav a Brigitte Grofovi věří, že patří světu a mělo by být vyučováno v nadcházejících generacích.

Zdroj: www.grof-legacy-training.com

stan-brigitte-esalen.jpg

Historie Grofova výcviku

V roce 1988, má bývalá žena Christina a Já jsme zahájili Grof Transpersonal Traning (GTT). Po 25 letech cestování po světě, během kterého jsme pořádali semináře holotropního dýchání a z toho 10 let jsme vedli výcvik, jsme již byli unavení administrativou spojenou s výcvikem a chtěli jsme se více soustředit na psaní knih a vyučování. V roce 1998 jsme prodali GTT Tavovi a Cary Sparksovým. V roce 2000, jsme převedli obchodní známku Holotropic Breathwork Sparkovým zdarma a bez dalších kompenzací. Po vyrovnání plateb dohodnutých při prodeji GTT jsme již z GTT nedostali žádný finanční zisk, kromě výplaty za námi odučené hodiny.

Jsem velmi vděčný za veškerou práci, kterou Tav a Cary Sparksovi, učitelé, organizátoři a facilitátoři GTT odvedli během let s takovým zájmem k holotropnímu dýchání. Existují také zkušení učitelé mé práce mimo GTT, kteří několik desítek let dělali výborný výcvik a vyškolili mnoho lidí, za což jsem také velmi vděčný. Všichni tito lidé patří do holotropní komunity.

V červnu 2014 Christina Grofová zemřela. Jsem hluboce vděčný za její přispění k této práci; společně jsme vytvořili metodu holotropního dýchání v Esalenu, kde jsme žili a během 14 let uspořádali mnoho seminářů, včetně společného vedení 30-ti měsíčních seminářů v Esalenu, četných retreatů s Jackem Kornfieldem spojujících holotropní dýchání s Vipassana budhistickými meditacemi, a mnoho dalších seminářů holotropního dýchání po celém světě. Spolu se založením Spiritual Emergency Network, Christina pracovala v oboru závislostí a vedla společně se mnou mnoho konferencí Mezinárodní Transpersonální Asociace. Christina sepsala její vlastní příspěvky a také společně jsme napsali několik knih. Odkaz Christiny můžete nalézt na www.christinagrof.com.

V roce 2015 jsem znovu začal cestovat kolem světa a pořádat semináře a výcviky. Od dubnu 2016 jsme s Brigitte Grofovou (dříve Ashauer) šťastně ženatí. Brigitte je výborná psycholožka a umělkyně, která se naučila holotropní dýchání s námi v Esalenu v roce 1986 ještě před tím, než jsme měli formální výcvik. Později se Brigitte účastnila několika z raných výcviků a společně jsme pracovali mnoho let. Od roku 1990 vede semináře holotropního dýchání a vyučuje mou práci v Evropě (www.brigittegrof.com). Od naší svatby, jsme společně pracovali v Číně, zemích Jižní Ameriky, v USA, Francii, Švédsku, Švýcarsku, Rakousku a v České republice. Brigitte je osoba, která zná mě a mou práci nejlépe. Přál bych si, aby případně pokračovala v mé práci.

V srpnu 2018 jsem měl mrtvici, která ovlivnila mou schopnost mluvit. Naštěstí má mysl je naprosto čistá a nejsem paralyzovaný. Během mrtvice jsem měl pocit, že jsem umřel a vrátil se díky mé lásky vůči Brigitte a mé práci. Teď žijeme, pracujeme a tvoříme společně, a sdílíme naše vnitřní i vnější cestování. Byla mi úžasnou podporou s její láskou, zkušeností a znalostí v mých projektech. Těmi nejčerstvějšími příspěvky jsou Cesta Psychonauta - encyklopedie a dokumentární film, a také náš návrat do Esalenu na jaře 2018 a 2019.

Po mé mrtvici jsem se rozhodl, že je na čase zhodnotit můj odkaz do příštích dekád. Prodiskutoval jsem mé nápady pro tu práci s mnoha lidmi na světě a dostal mnoho rad, nadšení a podpory. Také jsem dostal spousty zpětné vazby od mnoha lidí o jejich nadějích a snech pro výuku a výcvik. I když stále oceňuji GTT výcvik holotropního dýchání, facilitátory a účastníky, já sám již nadále nejsem s Grof Transpersonal Traning (GTT) spojený.

V této fázi jsem si uvědomil, že potřebuji podpořit vývoj širší platformy pro mou práci, a také zohlednit a podpořit těch mnoho učitelů mimo GTT, kteří jsou skvělými nositeli této práce. K těmto cílům, na jaře 2020,  Brigitte a já spouštíme novou výcvikovou platformu: GROF® Legacy Training. Tento výcvik bude širší než holotropní dýchání a bude se soustředit na práci s holotropními stavy vědomí za různých okolností. Kromě podpory lidí v holotropním dýchání, zde budou také psychedelická sezení, doprovázení lidí v závěru života, práce s lidmi v psychospirituální krizi a rovněž také zahrnutí holotropního přístupu k chápání a studiu umění, globální ekologické krizi a mnoha dalších lidských činností.

GROF® Legacy Training bude schvalovat kvalifikované učitele v různých státech k vedení jejich vlastních výcviků k práci s holotropními stavy vědomí. Teoretickým základem GROF® Legacy Training bude má nová encyklopedie, Cesta Psychonauta, a mnoha dalších učebních materiálů jako jsou online kurzy, filmy, Power Pointy, a mnoho našich článků a knih, a taktéž osobní znalosti učitelů.

Věříme, že je důležité, aby studenti měli příležitost porozumět transpersonální psychologii, kterou jsem pomohl založit, z akademické i praktické perspektivy. Také silně podporujeme studování a výzkum spojení mezi holotropními stavy vědomí a archetypální astrologií, prací mého blízkého přítele a kolegy Richarda Tarnase. Tyto dva svazky Cesty Psychonauta byly konkrétně vytvořeny k poskytnutí všech nejdůležitějších informací pro absolvování a provázení vnitřních cest, počítaje sezení psychedelických i holotropního dýchání, a také podporu při psychospirituální krizi. Všechny kapitoly jsou vybaveny literaturou, aby pomohly instruktorům a studentům v přednáškách a psaní esejí nebo diplomových prací.

V GROF® Legacy Training budeme užívat obchodní jméno Grof® Breathwork pro holotropní dýchání z důvodů obchodní známky. Přejeme všem lidem sdruženým s GTT štěstí v pokračování jejich výcviku pod obchodním jménem Holotropic Breathwork®. Našim cílem na začátku GROF® Legacy Training je pouze podporovat ostatní, kterým věříme, že jsou kvalifikováni nést a šířit odkaz mé práce. Nebudeme získávat žádný finanční zisk z obchodní známky Grof® nebo z GROF® Legacy Training, pokud se nebudeme přímo účastnit výuky jakéhokoliv z těchto programů. Těšíme se s nadšením na holotropní výzkumy a na práci s mnoha starými a novými přáteli v čerstvě otevřeném desetiletí. (www.grof-legacy-training.com). Mám hlubokou lásku, obdiv a respekt ke všem, kteří nachází odvahu k absolvování těchto hlubokých, vnitřních, léčivých a transformačních cest! Pro mě jste všichni součástí jedné holotropní komunity.

Stanislav Grof                           Německo, duben 2020                           (www.stangrof.com)

bottom of page