top of page
GROF-LT-Zentriert-Blau.png

HOLOS

Grof® Legacy Training - Holos (1. a 2. běh)

Informace na této stránce se týkají prvního a druhého výcvikového běhu, které začaly v roce 2021. 

Informace o třetím běhu, který začíná v roce 2024 najdete zde - odkaz na 3. běh. 

Výcvik Grof® Legacy Training vytvářejí nyní na celém světě učitelé, kteří k tomu byli pověřeni Stanislavem a Brigittou Grofovými. Vznikla tak celá řada výcviků, které vycházejí v základu z odkazu Stanislava Grofa, ale každý je zároveň jedinečný, díky osobnímu přispění jednotlivých učitelů. Výcviky tak respektují kulturní, politické a společenské rozdíly v různých zemích světa. Jedním z učitelů, který byl k vedení Grof® Legacy Training pověřen Stanislavem a Brigitte Grofovými je Milan Hrabánek, který společně se svým týmem vytvořil komplexní psychoterapeutický výcvik Grof® Legacy Training - Holos. Výcvik v češtině a v angličtině povedou vynikající lektoři z ČR i ze světa. 

 

Těšíme se z navázané spolupráce s dalšími vedoucími výcviků, s významnými světovými organizacemi a postupně Vám budeme představovat další lektory a podrobnosti k výcviku. Věříme, že na palubě tohoto výjimečného světového projektu přivítáme ještě mnoho dalších významných osobností i organizací! 

stan-milan.jpg

Abstrakt

Naučte se využívat léčivého potenciálu holotropních stavů vědomí v péči o klienty a staňte se transpersonálním terapeutem v novém mezinárodním komplexním výcviku s certifikací Stanislava a Brigitte Grofových – Grof® Legacy Training - Holos.

Sebezkušenostní výcvik v českém a anglickém jazyce povedou společně s Milanem Hrabánkem přední odborníci z ČR i ze světa. Místem konání je Mezinárodní transpersonální centrum Holos v České republice, které nabídne kompletní zázemí nejen pro výuku a ubytování frekventantů, ale také pro praxi s klienty. 

Výcvik má dva stupně.

První stupeň výcviku trvá 3 roky a jako jeho absolventi budete moci provádět techniku holotropního dýchání - Grof® Breathwork v rámci zážitkových seminářů. Dokážete poskytnout podporu lidem v psychospirituální krizi či lidem v závěru jejich života. Budete se orientovat v oboru archetypální astrologie v propojení na hlubinnou psychologii, budete znát transpersonální proces umírání, smrti a znovuzrození i různé formy šamanismu. 

 

Po absolvování druhého stupně výcviku, který trvá další 2 roky, budete moci jako certifikovaný Transpersonální terapeut využívat v praxi s klienty znalosti transpersonálního přístupu k emočním a psychosomatickým poruchám, k procesu umírání, smrti a znovuzrození i k šamanským rituálům. Budete schopni cíleně pracovat s lidmi v psychospirituální krizi nebo s psychedelickou zkušeností. Pro psychoterapeutickou praxi se naučíte řadu technik včetně meditace, sandplay, práce se symbolem, muzikoterapie, arteterapie i techniku holotropního dýchání ve vodě či na živou hudbu. Budete schopni používat metody transpersonální psychologie k léčbě závislostí. Pokud to naše legislativa dovolí, součástí bude i výuka psychedeliky asistované psychoterapie.

Dohromady tvoří oba stupně komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik ve směru transpersonální psychoterapie. 

Časová dotace pětiletého výcviku: 1056 výcvikových hodin (výcviková hodina = 45 minut)

 • Teorie: 260 výcvikových hodin 

 • Sebezkušenost: 683 výcvikových hodin

 • Supervize: 113 výcvikových hodin

Pro koho je výcvik určen? 

 • Lékařům, psychologům, terapeutům, adiktologům a sociálním pracovníkům a studentům těchto a přidružených oborů. 

 • Zájemcům o obor transpersonální psychologie z řad laiků, kteří se tomuto oboru chtějí v budoucnu profesně věnovat. 

Podmínky přijetí:

 • zdravotní způsobilost pro práci s holotropními stavy vědomí (kontraindikace pro holotropní dýchání)

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou

 • minimálně 3 zkušenosti s procesem holotropního dýchání, maitri dýchání nebo jinými holotropními stavy vědomí

Výhodou pro přijetí je: 

 • vysokoškolské vzdělání humanitního směru

 • věk nad 25 let

Přímo do druhého stupně výcviku se mohou kromě absolventů prvního stupně přihlásit také certifikovaní facilitátoři Holotropního dýchání (GTT) a mohou tak rozšířit své kompetence v oblasti transpersonální psychoterapie.  

Jaké kompetence výcvikem získáte?

Po úspěšném dokončení 1. stupně výcviku získáte mezinárodní certifikát o absolvování Grof® Legacy Training - Holos s kompetencemi:

 • Facilitátor holotropního dýchání Grof® Breathwork

 • Průvodce lidí v závěru jejich života

 • Průvodce lidí s těžkou psychedelickou zkušeností

 • Průvodce lidí v psychospirituální krizi (asistent terapeuta)

Nabyté dovednosti můžete dle současné legislativy v ČR provozovat v rámci volné živnosti. V zahraničí dle platné legislativy daného státu. 

Po úspěšném dokončení 2. stupně výcviku obdržíte mezinárodní certifikát Transpersonální terapeut a získáte tím kompetence: 

 • Psychoterapeut ve směru transpersonální psychoterapie se znalostí technik muzikoterapie, sandplay, práce se symbolem, bioenergetika, arteterapie a dalších. 

 • Terapeut pro lidi v psychospirituální krizi 

 • Facilitátor Holotropního dýchání ve vodě

 • Průvodce lidí v závěru jejich života

 • Průvodce lidí s těžkou psychedelickou zkušeností

 • V závislosti na aktuální legislativě daného státu: Terapeut nebo asistent terapeuta pro psychedeliky asistovanou psychoterapii (Předpokládáme, že v ČR se samostatnými terapeuty budou moci stát pouze lékaři - psychiatři, ostatní frekventanti by měli kompetenci být asistenty. V tuto chvíli se však legislativní rámec v ČR pro psychedeliky asistovanou psychoterapii vyvíjí.)

Samotný výcvik vás nebude opravňovat vzhledem k současné legislativě k poskytování psychedeliky asistované psychoterapie! 

Nabyté dovednosti (kromě psychedeliky asistované psychoterapie) můžete dle současné legislativy v ČR provozovat v rámci volné živnosti. V zahraničí dle platné legislativy daného státu. 

Struktura výcviku

3 + 2 roky

První stupeň výcviku (3 roky)

V prvním stupni budeme pracovat v uzavřené skupině 24 frekventantů. Během 3 let vás čeká: 

 • 7 šestidenních modulů

 • 4 víkendové moduly

 • 1 certifikační dvanáctidenní modul

Dále v rámci povinné praxe:

 • Vedení 1 víkendového semináře pro veřejnost v Holos Centru pod supervizí

 • Účast na 1 týdenním sebepoznávacím pobytu v Holos Centru v roli klienta

 • Účast jako dobrovolník na 1 festivalu ve službě harm reduction - psychedelické první pomoci na festivalech.

Časová dotace: 616 výcvikových hodin (výcviková hodina = 45 minut)

 • Teorie: 156 výcvikových hodin 

 • Sebezkušenost: 397 výcvikových hodin

 • Supervize: 63 výcvikových hodin

Druhý stupeň výcviku (2 roky)

Zájemci o terapeutické využití metod transpersonální psychoterapie mohou pokračovat v druhém stupni výcviku další 2 roky. Ve druhém stupni budeme pracovat rovněž v uzavřené skupině, do které se mohou přidat certifikovaní facilitátoři holotropního dýchání (GTT) pro doplnění počtu 24 frekventantů. 

Během 2 let vás čeká: 

 • 4 šestidenní moduly

 • 3 víkendové supervizní moduly

 • 1 certifikační dvanáctidenní modul

Dále v rámci povinné praxe

 • Vedení 1 víkendového semináře pro veřejnost v Holos Centru pod supervizí

 • Účast na 1 týdenním sebepoznávacím pobytu v Holos Centru v roli klienta (jedna účast za celé 5ti leté studium)

 • 10 hodin náslechů při práci s klienty v Holos Centru (vyšetření klienta, sestavení terapeutického plánu)

 • Účast jako dobrovolník na 1 festivalu ve službě harm reduction - psychedelická první pomoc na festivalech.

Časová dotace: 440 výcvikových hodin (výcviková hodina = 45 minut)

 • Teorie: 104 výcvikových hodin 

 • Sebezkušenost: 285 výcvikových hodin

 • Supervize: 51 výcvikových hodin

Podmínky pro udělení certifikátů

Pro získání certifikátu Grof® Legacy Training - Holos v prvním stupni výcviku a pro získání certifikátu Transpersonální terapeut ve druhém stupni výcviku, musí frekventanti splnit tyto podmínky:

 • Osobní účast na všech šestidenních a dvanáctidenních modulech. Případnou absenci ze závažného důvodu je nutné nahradit účastí v obdobném modulu v jiném běhu výcviku případně v otevřených modulech (budou-li vypsány).

 • Splnění všech bodů povinné praxe a sebezkušenosti.

 • Úspěšné splnění průběžné ústní zkoušky ze znalostí po absolvování pátého a jedenáctého modulu.

 • Úspěšné splnění závěrečné ústní zkoušky zahrnující zhodnocení připravenosti frekventanta pro samostatný výkon facilitátora holotropního dýchání (Grof® Breathwork) v prvním stupni, respektive Transpersonálního terapeuta ve druhém stupni výcviku. Zhodnocení připravenosti je plně v kompetenci výcvikového týmu.

 • V případě nesplnění podmínek k certifikaci získá frekventant osvědčení o absolvování výcviku v daném časovém rozsahu, avšak bez závěrečné certifikace.

Další podmínky:

 • Frekventanti musí podepsat a dodržovat Etický kodex Grof® Breathwork.

Přijímací řízení

Účelem přijímacího řízení je umožnit studium zejména uchazečům, kteří mají předpoklady pro budoucí terapeutickou práci a také vhodně sestavit skupinu frekventantů daného výcvikového běhu.

 

V současné době probíhají dva výcvikové běhy:

1. běh: 2021 - 2026

2. běh: 2021 - 2026

O otevření dalších výcvikových běhů budeme s předstihem informovat v našich newsletterech.

K odběru newsletteru se můžete přihlásit zde. 

Uchazeči musí v této době kompletně vyplnit předepsanou přihlášku a včetně všech příloh ji pomocí online formuláře odeslat. Pořadí přijatých přihlášek nemá vliv na hodnocení, je tedy důležité přihlášku zpracovat kvalitně, nikoliv rychle. Vyhrazujeme si právo dobu přihlašování v případě potřeby prodloužit.

Povinnými přílohami přihlášky jsou:

 • strukturovaný životopis (1 strana)

 • motivační dopis (2 strany)

 • video (1 minuta), kterým se nám představíte, a řeknete nám, co vás vede k tomu, že se hlásíte právě do našeho výcviku.

Výsledkem přijímacího řízení může být:

 • Přijetí do aktuálního běhu výcviku

 • Doporučení k účasti v jiném běhu výcviku

 • Nepřijetí do výcviku

Případné nepřijetí do výcviku se dále nezdůvodňuje.

Cena a platební podmínky

Cena prvního běhu výcviku je stanovena následovně: 

První stupeň výcviku (3 roky): 202 000,-- Kč vč. DPH. 

Cena zahrnuje: 

 • Výukové materiály - výuková skripta, videa, učebnice

  • S. Grof: Cesta psychonauta díl I., II.,

 • Výuku, ubytování a stravu po dobu výcvikových modulů - plná penze

  • 7x šestidenní modul (á 19 000 Kč)

  • 1x dvanáctidenní modul (á 38 000 Kč)

  • 5x víkendový supervizní modul (á 3 200 Kč)

  • 1x týdenní sebepoznávací pobyt (15 000 Kč)

 • 616 výcvikových hodin 

Možnosti platby: 

 • Najednou před zahájením prvního modulu. (1x 202 000,-- Kč)

 • nebo ve třech ročních splátkách vždy na rok předem (3x 67 333,-- Kč)​

Frekventant se zavazuje k úhradě všech splátek podpisem výcvikové smlouvy. 

Druhý stupeň výcviku (2 roky):  

Cena zahrnuje: ​​

 • Výukové materiály - výuková skripta, videa, učebnice

 • Výuku, ubytování a stravu po dobu výcvikových modulů - plná penze

  • 4x šestidenní modul 

  • 1x dvanáctidenní modul 

  • 4x víkendový supervizní modul 

  • 1x týdenní sebepoznávací pobyt

 • 440 výcvikových hodin 

Možnosti platby: 

 • Najednou před zahájením prvního modulu. 

 • nebo ve dvou ročních splátkách vždy na rok předem ​

Frekventant se zavazuje k úhradě obou splátek podpisem výcvikové smlouvy.

Témata modulů výcviku

II. stupeň výcviku

Jana_Vysoudilova_DSC_9774.jpg

Architektura emočních a psychosomatických poruch

3. modul

šestidenní

Ve třetím modulu se budeme věnovat architektuře emočních a psychosomatických poruch z pohledu transpersonální psychologie a psychiatrie. Zaměříme se na možnosti aplikace metod transpersonální psychologie v jejich léčbě. Budeme tyto poznatky konfrontovat s přístupy biologické medicíny. Součástí budou i další čtyři sebezkušenosti.

HD_červen_2016.jpg

Holotropní dýchání I.: 

Cesta k sebeobjevování a léčení

1. modul

šestidenní

Úvodní modul, na kterém se dozvíte základní informace o způsobu provádění holotropního dýchání a o jeho léčivém a transformačním potenciálu. Probereme jeho základní složky - práci s dechem, hudbu, bodywork, integraci, "niterného léčitele". Prožijete i čtyři sebezkušenosti - dvě jako “dýchač” a dvě jako “sitter”.

Hoffmann-Curandera800.jpg

Holotropní dýchání II.:

Holotropní stavy vědomí a chápání umění

2. modul

šestidenní

Druhý modul prohloubí vaše znalosti o holotropním dýchání a naučí vás řadu praktických dovedností pro jeho vedení. Mezi témata bude patřit sestavení hudebního setu či různé možnosti a metody integrace. S tím souvisí také přesah do umění a efekt holotropních stavů vědomí na kreativitu, a to v širším slova smyslu. I v tomto modulu budou čtyři sebezkušenosti holotropního dýchání.

grof-jf_0022-small.jpg

Proces umírání, smrti a znovuzrození

4. modul

šestidenní

Ve čtvrtém modulu se budeme zabývat tématem transpersonální dimenze smrti a umírání - Psyché a Thanatos, a to jak v rovině symbolické, tak i reálné, ve smyslu péče o lidi v závěru života. Budeme také zkoumat kořeny násilí a chamtivosti lidstva. Z praktických dovedností prohloubíme některé integrační techniky. Prožijete čtyři sebezkušenosti holotropního dýchání.

placht-1.jpg

Šamanismus a přechodové rituály v novodobé praxi

5. modul

šestidenní

V pátém modulu se zaměříme na téma šamanismu, který probereme v historickém, ale zejména v novodobém kontextu. Budeme se zabývat psychedeliky i novodobými šamany. Více pozornosti pak zaměříme na slovanský šamanismus. Sebezkušenostní část bude zahrnovat výrobu šamanského bubnu, holotropní dýchání a potní chýši. 

2018-10-25%20(9)_edited_edited.jpg

Psychospirituální krize a závislosti: pochopení a léčba

6. modul

šestidenní

Šestý modul bude o psychospirituálních krizích a závislostech. Dozvíte se, jak je rozpoznat či v jakých případech bude nutné diagnostiku upřesnit ve spolupráci s dalšími odborníky. Dozvíte se způsoby, jak s nimi pracovat v určitých fázích jejich průběhu. Zabývat se budeme jednotlivými formami psychospirituální krize, jejími riziky, ale i přínosy. Budeme zkoumat vztah alkoholismu a závislostí k psychospirituální krizi. V sebezkušenosti vás čekají čtyři procesy holotropního dýchání.

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s1 modul

třídenní

Supervizní víkend 1

Holotropní víkend pro výcvikovou skupinu pod vaším vedením.

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s2 modul

třídenní

Supervizní víkend 2

Holotropní víkend pro výcvikovou skupinu pod vaším vedením.

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s3 modul

třídenní

Supervizní víkend 3

Holotropní víkend pro výcvikovou skupinu pod vaším vedením.

Psyche a Kosmos.jpg

7. modul

šestidenní

Psyché a kosmos

Sedmý modul vám představí nejnovější poznatky archetypální astrologie a jejího propojení s hlubinnou psychologií. Budeme se zabývat tématy archetypů, synchronicit, osobních tranzitů či korelací planetárních tranzitů s historickými událostmi. Hlavní důraz však bude kladen na možné využití ve spojení s hlubinnou psychologií v terapii. Součástí budou čtyři procesy holotropního dýchání.

IMG-20200429-WA0162.jpg

Certifikační dvojmodul

8. modul

dvanáctidenní

Závěrečný dvojitý modul prvního stupně výcviku otestuje vaše nabyté znalosti a dovednosti a měl by uzavřít jednu etapu vaší osobní transformace, což budete konzultovat s lektorským týmem. Součástí bude osm sebezkušenosti holotropního dýchání.  Splníte-li všechny požadavky, jaké na vás budou kladeny, získáte certifikát Grof® Legacy Training s možností provádět Grof® Breathwork.

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s4 modul

třídenní

Supervizní víkend 4

Holotropní víkend pro výcvikovou skupinu pod vaším vedením.

sp-1.jpg

Způsob práce transpersonálního terapeuta

9. modul

šestidenní

Ve druhém stupni výcviku se již více zaměříme na terapeutickou práci s jednotlivci. Vysvětlíme si specifika přístupu a zásady transpersonální psychoterapie. Naučíte se základy některých technik - práce se symbolem, Hra v písku. Budeme nacvičovat terapeutické rozhovory. Seznámíte se s Lovenovou bioenergetikou. V rámci modulu projdete sebezkušeností technikou Hry v písku.

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s5 modul

třídenní

Supervizní víkend 5

Výcviková supervize.

holotropic-live.JPG

Holotropic LIVE: Muzikoterapie pro transpersonální terapeuty

10. modul

šestidenní

V desátém modulu se seznámíte s možnostmi využití nástrojů přirozeného ladění k terapii, a to jak aktivní, tak i pasivní. Dále se budeme věnovat využití artefiletiky v transpersonální praxi a tématu využití holotropního dýchání u dětí. Jako sebezkušenost prožijete holotropní dýchání na živou hudbu - Holotropic LIVE. 

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s6 modul

třídenní

Supervizní víkend 6

Výcviková supervize.

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s7 modul

třídenní

Supervizní víkend 7

Výcviková supervize.

0-Mezinarodni-hd-ve-vode-003.jpg

Holotropní dýchání ve vodě

12. modul

šestidenní

Dvanáctý modul vás přenese do vodního prostředí. Naučíte se provádět techniku holotropního dýchání ve vodě včetně specifické cílené práce s tělem. Probereme také další podpůrné léčebné přístupy, které může transpersonální terapeut ve své praxi uplatňovat. Čtyři sebezkušenosti prožijete tentokrát přímo ve vodě. 

IMG-20200429-WA0029.jpg

Certifikační dvojmodul

13. modul

dvanáctidenní

Závěrečný dvojitý modul druhého stupně výcviku otestuje vaše nabyté znalosti a terapeutické dovednosti a měl by uzavřít další etapu vaší osobní transformace, což budete konzultovat s lektorským týmem. Součástí budou čtyři sebezkušenosti holotropního dýchání.  Splníte-li všechny požadavky, jaké na vás budou kladeny, získáte certifikát Transpersonální terapeut.

4-1200.JPG

Sebeobjevování a psychedelická terapie

11. modul

šestidenní

V jedenáctém modulu se seznámíte s nejnovějšími poznatky v oblasti terapeutického využítí psychedelických látek. Dozvíte se výhody i nevýhody psychedelické terapie i aktuální legislativní rámec v ČR i ve světě. Zaměříme se zejména na praxi v kontextu seberozvoje i cílené psychoterapie - klinické indikace, kontraindikace, výběr typu psychedelické látky, průběh sezení, následná integrace a podpůrná psychoterapie. Kazuistiky. Dle aktuální legislativní situace prožijete buď sebezkušenost psychedelickou nebo holotropního dýchání.

Abstrakt
Pro koho?
Kompetence
Struktura
Podmínky certifikace
Přijímací řízení
Cena výcviku
Moduly I. stupeň
Moduly II. stupeň
bottom of page