GROF-LT-Zentriert-Blau.png

HOLOS

Grof® Legacy Training - Holos

Výcvik Grof® Legacy Training vytvářejí nyní na celém světě učitelé, kteří k tomu byli pověřeni Stanislavem a Brigittou Grofovými. Vznikla tak celá řada výcviků, které vycházejí v základu z odkazu Stanislava Grofa, ale každý je zároveň jedinečný, díky osobnímu přispění jednotlivých učitelů. Výcviky tak respektují kulturní, politické a společenské rozdíly v různých zemích světa. Jedním z učitelů, který byl k vedení Grof® Legacy Training pověřen Stanislavem a Brigitte Grofovými je Milan Hrabánek, který společně se svým týmem vytvořil komplexní psychoterapeutický výcvik Grof® Legacy Training - Holos. Výcvik v češtině a v angličtině povedou vynikající lektoři z ČR i ze světa. 

 

Těšíme se z navázané spolupráce s dalšími vedoucími výcviků, s významnými světovými organizacemi a postupně Vám budeme představovat další lektory a podrobnosti k výcviku. Věříme, že na palubě tohoto výjimečného světového projektu přivítáme ještě mnoho dalších významných osobností i organizací! 

stan-milan.jpg

Abstrakt

Naučte se využívat léčivého potenciálu holotropních stavů vědomí v péči o klienty a staňte se transpersonálním terapeutem v novém mezinárodním komplexním výcviku s certifikací Stanislava a Brigitte Grofových – Grof® Legacy Training - Holos.

Sebezkušenostní výcvik v českém a anglickém jazyce povedou společně s Milanem Hrabánkem přední odborníci z ČR i ze světa. Místem konání je Mezinárodní transpersonální centrum Holos v České republice, které nabídne kompletní zázemí nejen pro výuku a ubytování frekventantů, ale také pro praxi s klienty. 

Výcvik má dva stupně.

První stupeň výcviku trvá 3 roky a jako jeho absolventi budete moci provádět techniku holotropního dýchání - Grof® Breathwork v rámci zážitkových seminářů. Dokážete poskytnout podporu lidem v psychospirituální krizi či lidem v závěru jejich života. Budete se orientovat v oboru archetypální astrologie v propojení na hlubinnou psychologii, budete znát transpersonální proces umírání, smrti a znovuzrození i různé formy šamanismu. 

 

Po absolvování druhého stupně výcviku, který trvá další 2 roky, budete moci jako certifikovaný Transpersonální terapeut využívat v praxi s klienty znalosti transpersonálního přístupu k emočním a psychosomatickým poruchám, k procesu umírání, smrti a znovuzrození i k šamanským rituálům. Budete schopni cíleně pracovat s lidmi v psychospirituální krizi nebo s psychedelickou zkušeností. Pro psychoterapeutickou praxi se naučíte řadu technik včetně meditace, sandplay, práce se symbolem, muzikoterapie, arteterapie i techniku holotropního dýchání ve vodě či na živou hudbu. Budete schopni používat metody transpersonální psychologie k léčbě závislostí. Pokud to naše legislativa dovolí, součástí bude i výuka psychedeliky asistované psychoterapie.

Dohromady tvoří oba stupně komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik ve směru transpersonální psychoterapie. 

Časová dotace pětiletého výcviku: 1056 výcvikových hodin (výcviková hodina = 45 minut)

 • Teorie: 260 výcvikových hodin 

 • Sebezkušenost: 683 výcvikových hodin

 • Supervize: 113 výcvikových hodin

Pro koho je výcvik určen? 

 • Lékařům, psychologům, terapeutům, adiktologům a sociálním pracovníkům a studentům těchto a přidružených oborů. 

 • Zájemcům o obor transpersonální psychologie z řad laiků, kteří se tomuto oboru chtějí v budoucnu profesně věnovat. 

Podmínky přijetí:

 • zdravotní způsobilost pro práci s holotropními stavy vědomí (kontraindikace pro holotropní dýchání)

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou

 • minimálně 3 zkušenosti s procesem holotropního dýchání, maitri dýchání nebo jinými holotropními stavy vědomí

Výhodou pro přijetí je: 

 • vysokoškolské vzdělání humanitního směru

 • věk nad 25 let

Přímo do druhého stupně výcviku se mohou kromě absolventů prvního stupně přihlásit také certifikovaní facilitátoři Holotropního dýchání (GTT) a mohou tak rozšířit své kompetence v oblasti transpersonální psychoterapie.  

Jaké kompetence výcvikem získáte?

Po úspěšném dokončení 1. stupně výcviku získáte mezinárodní certifikát o absolvování Grof® Legacy Training - Holos s kompetencemi:

 • Facilitátor holotropního dýchání Grof® Breathwork

 • Průvodce lidí v závěru jejich života

 • Průvodce lidí s těžkou psychedelickou zkušeností

 • Průvodce lidí v psychospirituální krizi (asistent terapeuta)

Nabyté dovednosti můžete dle současné legislativy v ČR provozovat v rámci volné živnosti. V zahraničí dle platné legislativy daného státu. 

Po úspěšném dokončení 2. stupně výcviku obdržíte mezinárodní certifikát Transpersonální terapeut a získáte tím kompetence: 

 • Psychoterapeut ve směru transpersonální psychoterapie se znalostí technik muzikoterapie, sandplay, práce se symbolem, bioenergetika, arteterapie a dalších. 

 • Terapeut pro lidi v psychospirituální krizi 

 • Facilitátor Holotropního dýchání ve vodě

 • Průvodce lidí v závěru jejich života

 • Průvodce lidí s těžkou psychedelickou zkušeností

 • V závislosti na aktuální legislativě daného státu: Terapeut nebo asistent terapeuta pro psychedeliky asistovanou psychoterapii (Předpokládáme, že v ČR se samostatnými terapeuty budou moci stát pouze lékaři - psychiatři, ostatní frekventanti by měli kompetenci být asistenty. V tuto chvíli se však legislativní rámec v ČR pro psychedeliky asistovanou psychoterapii vyvíjí.)

Samotný výcvik vás nebude opravňovat vzhledem k současné legislativě k poskytování psychedeliky asistované psychoterapie! 

Nabyté dovednosti (kromě psychedeliky asistované psychoterapie) můžete dle současné legislativy v ČR provozovat v rámci volné živnosti. V zahraničí dle platné legislativy daného státu. 

Struktura výcviku

3 + 2 roky

První stupeň výcviku (3 roky)

V prvním stupni budeme pracovat v uzavřené skupině 24 frekventantů. Během 3 let vás čeká: 

 • 7 šestidenních modulů

 • 4 víkendové moduly

 • 1 certifikační dvanáctidenní modul

Dále v rámci povinné praxe:

 • Vedení 1 víkendového semináře pro veřejnost v Holos Centru pod supervizí

 • Účast na 1 týdenním sebepoznávacím pobytu v Holos Centru v roli klienta

 • Účast jako dobrovolník na 1 festivalu ve službě harm reduction - psychedelické první pomoci na festivalech.

Časová dotace: 616 výcvikových hodin (výcviková hodina = 45 minut)

 • Teorie: 156 výcvikových hodin 

 • Sebezkušenost: 397 výcvikových hodin

 • Supervize: 63 výcvikových hodin

Druhý stupeň výcviku (2 roky)

Zájemci o terapeutické využití metod transpersonální psychoterapie mohou pokračovat v druhém stupni výcviku další 2 roky. Ve druhém stupni budeme pracovat rovněž v uzavřené skupině, do které se mohou přidat certifikovaní facilitátoři holotropního dýchání (GTT) pro doplnění počtu 24 frekventantů. 

Během 2 let vás čeká: 

 • 4 šestidenní moduly

 • 3 víkendové supervizní moduly

 • 1 certifikační dvanáctidenní modul

Dále v rámci povinné praxe

 • Vedení 1 víkendového semináře pro veřejnost v Holos Centru pod supervizí

 • Účast na 1 týdenním sebepoznávacím pobytu v Holos Centru v roli klienta

 • 10 hodin náslechů při práci s klienty v Holos Centru (vyšetření klienta, sestavení terapeutického plánu)

 • Účast jako dobrovolník na 1 festivalu ve službě harm reduction - psychedelická první pomoc na festivalech.

Časová dotace: 440 výcvikových hodin (výcviková hodina = 45 minut)

 • Teorie: 104 výcvikových hodin 

 • Sebezkušenost: 285 výcvikových hodin

 • Supervize: 51 výcvikových hodin

Podmínky pro udělení certifikátů

Pro získání certifikátu Grof® Legacy Training - Holos v prvním stupni výcviku a pro získání certifikátu Transpersonální terapeut ve druhém stupni výcviku, musí frekventanti splnit tyto podmínky:

 • Osobní účast na všech šestidenních a dvanáctidenních modulech. Případnou absenci ze závažného důvodu je nutné nahradit účastí v obdobném modulu v jiném běhu výcviku případně v otevřených modulech (budou-li vypsány).

 • Splnění všech bodů povinné praxe a sebezkušenosti.

 • Úspěšné splnění průběžné ústní zkoušky ze znalostí po absolvování pátého a jedenáctého modulu.

 • Úspěšné splnění závěrečné ústní zkoušky zahrnující zhodnocení připravenosti frekventanta pro samostatný výkon facilitátora holotropního dýchání (Grof® Breathwork) v prvním stupni, respektive Transpersonálního terapeuta ve druhém stupni výcviku. Zhodnocení připravenosti je plně v kompetenci výcvikového týmu.

 • V případě nesplnění podmínek k certifikaci získá frekventant osvědčení o absolvování výcviku v daném časovém rozsahu, avšak bez závěrečné certifikace.

Další podmínky:

 • Frekventanti musí podepsat a dodržovat Etický kodex Grof® Breathwork.

Opatření COVID-19 - aktualizace

Jako jeden ze světových výcviků Grof® Legacy Training jsme v úzkém kontaktu s ostatními učiteli na celém světě a také se Stanislavem a Brigittou Grofovými, kteří výcvik celosvětově zastřešují. Otázka bezpečnosti účastníků v době pandemie je pro nás, stejně jako pro ostatní učitele Grof® Legacy Training stěžejní. Po debatách na toto téma jsme se proto rozhodli, že stejně jako všechny ostatní výcviky Grof® Legacy Training ve světě, nezahájíme v březnu 2021 praktickou výuku.

K tomuto rozhodnutí nás v současné chvíli vedly tyto okolnosti:
• Epidemická situace v ČR je již dlouhodobě špatná a i nyní má zhoršující se trend. Potýkáme se s novými mutacemi viru, které jsou více nakažlivé.
• Případné antigenní testování účastníků při příjezdu na modul, o kterém jsme uvažovali, není dostatečné opatření. Ukázalo se, že antigenní testy vykazují spolehlivost pouze kolem 70%. Nutné by tedy bylo PCR testování v kombinaci se samoizolací, což je logisticky náročné.
• Je výrazně omezena možnost cestování do ČR. Přestože je možné cestovat za účelem studia, je to spojeno s nutností min. 5 denní samoizolace po příjezdu do ČR, následného PCR testu a následného 10 denního povinného nošení respirátoru.
• Konání modulu není vzhledem k platným vládním opatřením povolené a nedá se v tomto očekávat brzká změna.

Ještě nedávno se zdálo, že se situace zlepšuje a bude možné na základě testu modul uspořádat, ale nyní je již zřejmé, že to v březnu nebude možné. První výcviková skupina bude tedy i nadále v dálkovém studiu. 

Kdy bude možné výcvikové moduly prvního či druhého běhu uspořádat, bude záviset na vývoji všech zmíněných okolností i na rozhodnutí vedení Grof® Legacy Training.
 

S ohledem na současnou situaci bylo také prodlouženo přijímací řízení do 28.2.2021. 

Přijímací řízení

Účelem přijímacího řízení je umožnit studium zejména uchazečům, kteří mají předpoklady pro budoucí terapeutickou práci a také vhodně sestavit skupinu frekventantů daného výcvikového běhu.

 

Přihlašování do výcviku probíhá v termínu 6.1.2021 - 28.2.2021. (přihlašování bylo prodlouženo)

Uchazeči musí v této době kompletně vyplnit předepsanou přihlášku a včetně všech příloh ji pomocí online formuláře odeslat. Pořadí přijatých přihlášek nemá vliv na hodnocení, je tedy důležité přihlášku zpracovat kvalitně, nikoliv rychle. Vyhrazujeme si právo dobu přihlašování v případě potřeby prodloužit.

Povinnými přílohami přihlášky jsou:

 • strukturovaný životopis (1 strana)

 • motivační dopis (2 strany)

 • video (1 minuta), kterým se nám představíte, a řeknete nám, co vás vede k tomu, že se hlásíte právě do našeho výcviku.

Vyhodnocení přihlášek provedeme do 28. února 2020.

Výsledkem přijímacího řízení může být:

 • Přijetí do aktuálního běhu výcviku

 • Doporučení k účasti v jiném běhu výcviku

 • Nepřijetí do výcviku

Případné nepřijetí do výcviku se dále nezdůvodňuje.

Cena a platební podmínky

Cena prvního běhu výcviku je stanovena následovně: 

První stupeň výcviku (3 roky): 202 000,-- Kč vč. DPH. 

Cena zahrnuje: 

 • Výukové materiály - výuková skripta, videa, učebnice

  • S. Grof: Cesta psychonauta díl I., II.,

 • Výuku, ubytování a stravu po dobu výcvikových modulů - plná penze

  • 7x šestidenní modul (á 19 000 Kč)

  • 1x dvanáctidenní modul (á 38 000 Kč)

  • 5x víkendový supervizní modul (á 3 200 Kč)

  • 1x týdenní sebepoznávací pobyt (15 000 Kč)

 • 616 výcvikových hodin 

Možnosti platby: 

 • Najednou před zahájením prvního modulu. (1x 202 000,-- Kč)

 • nebo ve třech ročních splátkách vždy na rok předem (3x 67 333,-- Kč)​

Frekventant se zavazuje k úhradě všech splátek podpisem výcvikové smlouvy. 

Druhý stupeň výcviku (2 roky): 143 000,-- Kč vč. DPH. 

Cena zahrnuje: ​​

 • Výukové materiály - výuková skripta, videa, učebnice

 • Výuku, ubytování a stravu po dobu výcvikových modulů - plná penze

  • 4x šestidenní modul (á 19 000 Kč)

  • 1x dvanáctidenní modul (á 38 000 Kč)

  • 4x víkendový supervizní modul (á 3 200 Kč)

  • 1x týdenní sebepoznávací pobyt (15 000 Kč)

 • 440 výcvikových hodin 

Možnosti platby: 

 • Najednou před zahájením prvního modulu. (1x 143 000,-- Kč)

 • nebo ve dvou ročních splátkách vždy na rok předem (2x 71 500,-- Kč)​

Frekventant se zavazuje k úhradě obou splátek podpisem výcvikové smlouvy.

Zahájení výcviku

Jako jeden ze světových výcviků Grof® Legacy Training jsme v úzkém kontaktu s ostatními učiteli na celém světě a také se Stanislavem a Brigittou Grofovými, kteří výcvik celosvětově zastřešují. Otázka bezpečnosti účastníků v době pandemie je pro nás, stejně jako pro ostatní učitele Grof® Legacy Training stěžejní. Po debatách na toto téma jsme se proto rozhodli, že stejně jako všechny ostatní výcviky Grof® Legacy Training ve světě, nezahájíme v březnu 2021 praktickou výuku. (viz výše)

 

Kdy bude možné výcvikové moduly prvního či druhého běhu uspořádat, bude záviset na vývoji pandemie i na rozhodnutí vedení Grof® Legacy Training.

Témata a termíny modulů výcviku

II. stupeň výcviku

Jana_Vysoudilova_DSC_9774.jpg

Architektura emočních a psychosomatických poruch

3. modul

šestidenní

1. běh: 2022

2. běh: 2022

Ve třetím modulu se budeme věnovat architektuře emočních a psychosomatických poruch z pohledu transpersonální psychologie a psychiatrie. Zaměříme se na možnosti aplikace metod transpersonální psychologie v jejich léčbě. Budeme tyto poznatky konfrontovat s přístupy biologické medicíny. Součástí budou i další čtyři sebezkušenosti.

HD_červen_2016.jpg

Holotropní dýchání I.: 

Cesta k sebeobjevování a léčení

1. modul

šestidenní

Úvodní modul, na kterém se dozvíte základní informace o způsobu provádění holotropního dýchání a o jeho léčivém a transformačním potenciálu. Probereme jeho základní složky - práci s dechem, hudbu, bodywork, integraci, "niterného léčitele". Prožijete i čtyři sebezkušenosti - dvě jako “dýchač” a dvě jako “sitter”.

1. běh: 12. - 17. září 2021

2. běh:  26. září - 1. října 2021

Hoffmann-Curandera800.jpg

Holotropní dýchání II.:

Holotropní stavy vědomí a chápání umění

2. modul

šestidenní

1. běh: 10. - 15. října 2021

2. běh: 14. - 19. listopadu 2021

Druhý modul prohloubí vaše znalosti o holotropním dýchání a naučí vás řadu praktických dovedností pro jeho vedení. Mezi témata bude patřit sestavení hudebního setu či různé možnosti a metody integrace. S tím souvisí také přesah do umění a efekt holotropních stavů vědomí na kreativitu, a to v širším slova smyslu. I v tomto modulu budou čtyři sebezkušenosti holotropního dýchání.

grof-jf_0022-small.jpg

Proces umírání, smrti a znovuzrození

4. modul

šestidenní

Ve čtvrtém modulu se budeme zabývat tématem transpersonální dimenze smrti a umírání - Psyché a Thanatos, a to jak v rovině symbolické, tak i reálné, ve smyslu péče o lidi v závěru života. Budeme také zkoumat kořeny násilí a chamtivosti lidstva. Z praktických dovedností prohloubíme některé integrační techniky. Prožijete čtyři sebezkušenosti holotropního dýchání.

1. běh: 2022

2. běh: 2022

placht-1.jpg

Šamanismus a přechodové rituály v novodobé praxi

5. modul

šestidenní

V pátém modulu se zaměříme na téma šamanismu, který probereme v historickém, ale zejména v novodobém kontextu. Budeme se zabývat psychedeliky i novodobými šamany. Více pozornosti pak zaměříme na slovanský šamanismus. Sebezkušenostní část bude zahrnovat výrobu šamanského bubnu, holotropní dýchání a potní chýši. 

2022

2018-10-25%20(9)_edited_edited.jpg

Psychospirituální krize a závislosti: pochopení a léčba

6. modul

šestidenní

2022

Šestý modul bude o psychospirituálních krizích a závislostech. Dozvíte se, jak je rozpoznat či v jakých případech bude nutné diagnostiku upřesnit ve spolupráci s dalšími odborníky. Dozvíte se způsoby, jak s nimi pracovat v určitých fázích jejich průběhu. Zabývat se budeme jednotlivými formami psychospirituální krize, jejími riziky, ale i přínosy. Budeme zkoumat vztah alkoholismu a závislostí k psychospirituální krizi. V sebezkušenosti vás čekají čtyři procesy holotropního dýchání.

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s1 modul

třídenní

Supervizní víkend 1

Holotropní víkend pro výcvikovou skupinu pod vaším vedením.

2022

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s2 modul

třídenní

Supervizní víkend 2

Holotropní víkend pro výcvikovou skupinu pod vaším vedením.

2022

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s3 modul

třídenní

Supervizní víkend 3

Holotropní víkend pro výcvikovou skupinu pod vaším vedením.

2023

Psyche a Kosmos.jpg

7. modul

šestidenní

Psyché a kosmos

Sedmý modul vám představí nejnovější poznatky archetypální astrologie a jejího propojení s hlubinnou psychologií. Budeme se zabývat tématy archetypů, synchronicit, osobních tranzitů či korelací planetárních tranzitů s historickými událostmi. Hlavní důraz však bude kladen na možné využití ve spojení s hlubinnou psychologií v terapii. Součástí budou čtyři procesy holotropního dýchání.

2023

IMG-20200429-WA0162.jpg

Certifikační dvojmodul

8. modul

dvanáctidenní

Závěrečný dvojitý modul prvního stupně výcviku otestuje vaše nabyté znalosti a dovednosti a měl by uzavřít jednu etapu vaší osobní transformace, což budete konzultovat s lektorským týmem. Součástí bude osm sebezkušenosti holotropního dýchání.  Splníte-li všechny požadavky, jaké na vás budou kladeny, získáte certifikát Grof® Legacy Training s možností provádět Grof® Breathwork.

2023

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s4 modul

třídenní

Supervizní víkend 4

Holotropní víkend pro výcvikovou skupinu pod vaším vedením.

2023

sp-1.jpg

Způsob práce transpersonálního terapeuta

9. modul

šestidenní

Ve druhém stupni výcviku se již více zaměříme na terapeutickou práci s jednotlivci. Vysvětlíme si specifika přístupu a zásady transpersonální psychoterapie. Naučíte se základy některých technik - práce se symbolem, Hra v písku. Budeme nacvičovat terapeutické rozhovory. Seznámíte se s Lovenovou bioenergetikou. V rámci modulu projdete sebezkušeností technikou Hry v písku.

2024

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s5 modul

třídenní

Supervizní víkend 5

Výcviková supervize.

2024

holotropic-live.JPG

Holotropic LIVE: Muzikoterapie pro transpersonální terapeuty

10. modul

šestidenní

V desátém modulu se seznámíte s možnostmi využití nástrojů přirozeného ladění k terapii, a to jak aktivní, tak i pasivní. Dále se budeme věnovat využití artefiletiky v transpersonální praxi a tématu využití holotropního dýchání u dětí. Jako sebezkušenost prožijete holotropní dýchání na živou hudbu - Holotropic LIVE. 

2024

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s6 modul

třídenní

Supervizní víkend 6

Výcviková supervize.

2024

seminar-stanislav-grof-holos040.jpg

s7 modul

třídenní

Supervizní víkend 7

Výcviková supervize.

2025

0-Mezinarodni-hd-ve-vode-003.jpg

Holotropní dýchání ve vodě

12. modul

šestidenní

Dvanáctý modul vás přenese do vodního prostředí. Naučíte se provádět techniku holotropního dýchání ve vodě včetně specifické cílené práce s tělem. Probereme také další podpůrné léčebné přístupy, které může transpersonální terapeut ve své praxi uplatňovat. Čtyři sebezkušenosti prožijete tentokrát přímo ve vodě. 

2025

IMG-20200429-WA0029.jpg

Certifikační dvojmodul

13. modul

dvanáctidenní

Závěrečný dvojitý modul druhého stupně výcviku otestuje vaše nabyté znalosti a terapeutické dovednosti a měl by uzavřít další etapu vaší osobní transformace, což budete konzultovat s lektorským týmem. Součástí budou čtyři sebezkušenosti holotropního dýchání.  Splníte-li všechny požadavky, jaké na vás budou kladeny, získáte certifikát Transpersonální terapeut.

2025

4-1200.JPG

Sebeobjevování a psychedelická terapie

11. modul

šestidenní

V jedenáctém modulu se seznámíte s nejnovějšími poznatky v oblasti terapeutického využítí psychedelických látek. Dozvíte se výhody i nevýhody psychedelické terapie i aktuální legislativní rámec v ČR i ve světě. Zaměříme se zejména na praxi v kontextu seberozvoje i cílené psychoterapie - klinické indikace, kontraindikace, výběr typu psychedelické látky, průběh sezení, následná integrace a podpůrná psychoterapie. Kazuistiky. Dle aktuální legislativní situace prožijete buď sebezkušenost psychedelickou nebo holotropního dýchání.

2024