HOLOS

Grof® Legacy Training - Holos

Výcvik Grof® Legacy Training vytvářejí nyní na celém světě učitelé, kteří k tomu byli pověřeni Stanislavem a Brigittou Grofovými. Vznikla tak celá řada výcviků, které vycházejí v základu z odkazu Stanislava Grofa, ale každý je zároveň jedinečný, díky osobnímu přispění jednotlivých učitelů. Výcviky tak respektují kulturní, politické a společenské rozdíly v různých zemích světa. Jedním z učitelů, který byl k vedení Grof® Legacy Training pověřen Stanislavem a Brigitte Grofovými je Milan Hrabánek, který společně se svým týmem vytvořil komplexní psychoterapeutický výcvik Grof® Legacy Training - Holos. Výcvik v češtině a v angličtině povedou vynikající lektoři z ČR i ze světa. 

 

Těšíme se z navázané spolupráce s dalšími vedoucími výcviků, s významnými světovými organizacemi a postupně Vám budeme představovat další lektory a podrobnosti k výcviku. Věříme, že na palubě tohoto výjimečného světového projektu přivítáme ještě mnoho dalších významných osobností i organizací! 

Abstrakt

Naučte se využívat léčivého potenciálu holotropních stavů vědomí v péči o klienty a staňte se transpersonálním terapeutem v novém mezinárodním komplexním výcviku s certifikací Stanislava Grofa – Grof® Legacy Training - Holos.

Sebezkušenostní výcvik v českém a anglickém jazyce povedou společně s Milanem Hrabánkem přední odborníci z ČR i ze světa. Místem konání je Mezinárodní transpersonální centrum Holos v České republice, které nabídne kompletní zázemí nejen pro výuku a ubytování frekventantů, ale také pro praxi s klienty. 

Výcvik má dva stupně.

První stupeň výcviku trvá 3 roky a jako jeho absolventi budete moci provádět techniku holotropního dýchání - Grof® Breathwork v rámci zážitkových seminářů. Dokážete poskytnout podporu lidem v psychospirituální krizi či lidem v závěru jejich života. Budete se orientovat v oboru archetypální astrologie v propojení na hlubinnou psychologii, budete znát transpersonální proces umírání, smrti a znovuzrození i různé formy šamanismu. 

 

Po absolvování druhého stupně výcviku, který trvá další 2 roky, budete moci jako certifikovaný Transpersonální terapeut využívat v praxi s klienty znalosti transpersonálního přístupu k emočním a psychosomatickým poruchám, k procesu umírání, smrti a znovuzrození i k šamanským rituálům. Budete schopni cíleně pracovat s lidmi v psychospirituální krizi nebo s psychedelickou zkušeností. Pro psychoterapeutickou praxi se naučíte řadu technik včetně meditace, sandplay, práce se symbolem, muzikoterapie, arteterapie i techniku holotropního dýchání ve vodě či na živou hudbu. Budete schopni používat metody transpersonální psychologie k léčbě závislostí. Pokud to naše legislativa dovolí, součástí bude i výuka psychedeliky asistované psychoterapie.

Dohromady tvoří oba stupně komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik ve směru transpersonální psychoterapie. 

Pro koho je výcvik určen? 

 • Lékařům, psychologům, terapeutům, adiktologům a sociálním pracovníkům a studentům těchto a přidružených oborů. 

 • Zájemcům o obor transpersonální psychologie z řad laiků, kteří se tomuto oboru chtějí v budoucnu profesně věnovat. 

Podmínky přijetí:

 • zdravotní způsobilost pro práci s holotropními stavy vědomí (kontraindikace pro holotropní dýchání)

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou

 • minimálně 3 zkušenosti s procesem holotropního dýchání, maitri dýchání nebo jinými holotropními stavy vědomí

Přímo do druhého stupně výcviku se mohou kromě absolventů prvního stupně přihlásit také certifikovaní facilitátoři Holotropního dýchání (GTT) a mohou tak rozšířit své kompetence v oblasti transpersonální psychoterapie.  

Jaké kompetence výcvikem získáte?

Po úspěšném dokončení 1. stupně výcviku získáte mezinárodní certifikát o absolvování Grof® Legacy Training - Holos s kompetencemi:

 • Facilitátor holotropního dýchání Grof® Breathwork

 • Průvodce lidí v závěru jejich života

 • Průvodce lidí s těžkou psychedelickou zkušeností

 • Průvodce lidí v psychospirituální krizi (asistent terapeuta)

 

Po úspěšném dokončení 2. stupně výcviku obdržíte mezinárodní certifikát Transpersonální terapeut® a získáte tím kompetence: 

 • Psychoterapeut ve směru transpersonální psychoterapie se znalostí technik muzikoterapie, sandplay, práce se symbolem, bioenergetika, arteterapie a dalších. 

 • Terapeut pro lidi v psychospirituální krizi 

 • Facilitátor Holotropního dýchání ve vodě

 • Průvodce lidí v závěru jejich života

 • Průvodce lidí s těžkou psychedelickou zkušeností

 • Terapeut pro psychedeliky asistovanou psychoterapii (dle legislativní situace daného státu)

Struktura výcviku

3 + 2 roky

V prvním stupni budeme pracovat v uzavřené skupině 24 frekventantů. Během 3 let vás čeká: 

7 šestidenních modulů + 2 víkendové moduly + 1 certifikační dvanáctidenní modul. 

Zájemci o terapeutické využití metod transpersonální psychoterapie mohou pokračovat v druhém stupni výcviku další 2 roky, které zahrnují: 

4 šestidenní moduly + 3 víkendové moduly + 1 certifikační dvanáctidenní modul.

Zahájení výcviku

Podzim 2020

(Dle celosvětové situace s COVID-19)

Další informace

Další informace v našem týmu ještě dolaďujeme a brzy je spolu s přihlašováním zveřejníme! Máte o výcvik zájem? Nechte nám na sebe kontakt a napište třeba i zpětnou vazbu. 

Kontaktujte nás

MEZINÁRODNÍ

TRANSPERSONÁLNÍ 

CENTRUM - HOLOS

Sledujte nás
 • Facebook - Bílý kruh
 • Flickr - Bílý kruh
 • YouTube - Bílý kruh
 • Vimeo - Bílý kruh

© 2020 by Holos