top of page
GROF-LT-Zentriert-Blau.png

HOLOS

MUDr. Stanislav Kudrle

Stanislav vystudoval Lékařskou fakultu UK v Plzni. Kromě psychiatrického vzdělání a tří atestací absolvoval psychoterapeutické, body-terapeutické a supervizní výcviky: SUR, mezinárodní výcvik IEDATTP v psychoterapii, supervizní výcvik ČIS.

Vyučoval na LF UK v Plzni a také jako člen Subkatedry pro Návykové nemoci IPVZ na doškolovacích akcích pro lékaře. Byl dlouholetým členem výboru odborné společnosti pro Návykové nemoci České lékařské společnosti J.E.Purkyně.

Zakládal první specializovanou ambulanci pro závislé v r. 1986 v Plzni.

 

Zasadil se o uvedení transpersonálního pohledu na kořeny syndromu závislosti v odborných kruzích, o využití metody holotropního dýchání a úlohy spirituality v odvykací léčbě závislých pacientů. Od r. 1991 po dobu 15 let vedl program odvykací léčby pro závislé na Psychiatrické klinice v Plzni, ve kterém integroval metodu holotropního dýchání. Přednášel o své práci na národních i mezinárodních konferencích a publikoval řadu článků na toto téma. Patří k vůbec první československé skupině žáků Stanislava Grofa a Christiny Grofové, koordinoval z české strany lektory pro první výcvikovou skupinu v metodě holotropního dýchání a certifikoval v r. 1991. Stál také v čele České transpersonální společnosti počátkem 90. let. Spolupracoval s terapeutickou komunitou Němčice, kde se holotropní dýchání stalo na několik let součástí terapeutického programu pro závislé na drogách.

 

Pořádá nadále víkendové semináře holotropního dýchání v Plzni, ale i v zahraničí. Celkem facilitoval více jak 2000 holotropních workshopů s cílem umožnit holotropní zkušenost dostupnou i široké veřejnosti. Spolupracoval rovněž s Českou televizí na zpřístupnění holotropního dýchání a pohledu na závislosti české veřejnosti. Byla to zejména spolupráce na dokumentu Léčení v Evropě, který uváděl práci Stanislava Grofa v kontextu originálních evropských pojetí terapie nebo s Viktorem Polesným na dokumentární sérii Oko -“Spiritus contra Spiritum“. Byl odborným poradcem na Drogové edukační sérii „Když musíš, tak musíš“.

 

Po odchodu z kliniky v r. 2006 pracoval dalších 11 let v soukromé praxi se zaměřením na dlouhodobou ambulantní léčbu závislých s využitím holotropního dýchání.

 

V současnosti se věnuje hlavně supervizi, lektorství a Grofovu dýchání.

bottom of page