top of page
GROF-LT-Zentriert-Blau.png

HOLOS

ShannonClareCarlin.jpg

Shannon Clare Carlin, M.A., A.M.F.T.

Shannon Carlin, MA, AMFT, je ředitelkou Výcviku a Supervize v MAPS Public Benefit Corporation (MAPS PBC), dceřiné společnosti MAPS. Jako ředitelka výcviku a supervize Shannon dohlíží na vývoj a implementaci programů, které poskytují výcvik a supervizi k přípravě profesionálů v oblasti duševního zdraví a k poskytování psychoterapie asistované MDMA ve schválených klinických podmínkách. Shannon začala pracovat s MAPS v roce 2011 a poté se připojila k MAPS PBC v roce 2016.

Ve svém odhodlání podporovat lidi prostřednictvím růstu a léčení, Shannon pracovala jako terapeut v MAPSem sponzorovaných studiích fáze 2 zkoumajících MDMA-asistovanou psychoterapii pro úzkosti spojené s život ohrožujícími nemocemi a MDMA-asistovanou psychoterapií pro těžké PTSD. Přímá klinická práce Shannon pokračuje v informování o vývoji a realizaci vzdělávacích programů, na které dohlíží.

Předchozí profesní zkušenosti Shannon zahrnují vývoj komunitních programů poskytujících zdroje, služby, školení a podporu zdravého života, životních dovedností, zaměstnanosti a pozitivního rozvoje mládeže. Její práce sloužila dospělým se schizofrenií, bipolárními poruchami a užívající návykové látky, rodinám a mládeži v nízkopříjmovém společenském prostředí a studentům středních škol, kteří se učili o umírněnosti drog a alkoholu.

 

Ve svém celoživotním odhodlání řešit bezdomovectví se Shannon dobrovolně zapojila do projektů bydlení a přístřeší a dokončila stáž na farmě v rámci projektu Bezdomovecká zahrada.

Shannon získala magisterský titul v oboru Psychologie integrálního poradenství na Kalifornském institutu integrálních studií a bakalářský titul v oboru Kulturní antropologie na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz.

 

Se srdcem dobrodruha můžeme Shannon najít v přírodě, s batohem, při běhu a tanci. Slaví a kultivuje vztahy a komunity a je nadšená životem a láskou.

bottom of page