top of page
GROF-LT-Zentriert-Blau.png

HOLOS

Petr-Lisy.jpg

Mgr. Petr Lisý

Jako konzultant, lektor, autor a výzkumník se dlouhodobě věnuje oboru psychologická a archetypová astrologie. Vystudoval andragogiku na FF UK v Praze, následně absolvoval dvouletý kurz psychologické astrologie Rudolfa Starého. Ve své práci se opírá o archetypovou psychologii C. G. Junga a transpersonální psychologii Stanislav Grofa. Je diplomovaným psychoterapeutem, prošel pětiletým komplexním výcvikem v somatické a hlubinně orientované metodě Biosyntéza. Absolvoval též intenzivní půlroční online kurz archetypové astrologie pod vedením Richarda Tarnase a Stanislava Grofa.

Je autorem knihy „Archetypová astrologie: vývoj astropsychologie od C. G. Junga k S. Grofovi“ (Carpe Momentum, 2017). V roce 2019 založil spolek pro vydávání sborníku „Archea: revue pro archetypovou psychologii, astrologii a kosmologii“, jehož je šéfredaktorem. Jako spoluorganizátor i lektor participoval na Mezinárodní transpersonální konferenci ITC 2017 v Praze. Z angličtiny přeložil několik knižních titulů od autorů jako Stanislav Grof, Christopher M. Bache a Jeho Svatost dalajlama, provedl odbornou redakci Grofovy knihy „Cesta psychonauta“. V letech 2022-2023 vedl svůj první komplexní výukový kurz archetypové astrologie v rozsahu tří semestrů, další běh chystá na podzim 2024.

Vedle uvedených aktivit se řadu let věnuje meditační praxi dzogčhenu v kontextu tibetského buddhismu, jakož i různým formám spontánního tance. Je také aktivním členem české sekce Budapešťského klubu, mezinárodní iniciativy za udržitelnou budoucnost.

www.archetypova-astrologie.cz

bottom of page