top of page
GROF-LT-Zentriert-Blau.png

HOLOS

milan3.jpg
milan-hrabanek-GLT1600.jpg

MUDr. Milan Hrabánek

MUDr. Milan Hrabánek je lékař, psychiatr a transpersonální psychoterapeut s téměř třicetiletou praxí v oboru, výzkumník, univerzitní učitel. Je zakladatelem a vedoucím terapeutického týmu Mezinárodního transpersonálního centra Holos www.holos.cz, které pomáhá lidem v krizových životních situacích, v psychospirituální krizi a lidem se závislostí.

 

Důležitým východiskem pro Milanovu práci v oblasti transpersonální psychologie a psychiatrie je jistě jeho vzdělání ve všeobecném lékařství a atestace z psychiatrie. V letech 1993 – 1997 vytvořil první koedukované klinické pracoviště v léčbě závislých s terapeutickým programem jako zástupce primáře Psychiatrické léčebny v Opavě, ve stejné době také absolvoval Mezinárodní evropský výcvik v léčbě závislostí a duševních poruch (USA). Zlomem v jeho profesní kariéře však byla osobní psychospirituální krize (1991 – 1995), která jej po setkání se Stanislavem Grofem navedla na profesní dráhu transpersonálního terapeuta. Milan tedy absolvoval výcvik Grof Transpersonal Training s certifikací u Stanislava a Christiny Grofových v roce 1997, zatímco působil jako transpersonální terapeut v centru SIDRO v Itálii (1995 – 2000), kde pro Stanislava a Christinu vedl Grof Transpersonal Training. Po návratu do České republiky založil Centrum alternativní léčby Holos (2000), vytvořil 1. lůžkové pracoviště pro lidi v psychospirituální krizi v ČR (2011). Od roku 1998 po celou dobu pracuje na zavedení transpersonální psychologie a techniky holotropního dýchání do univerzitního a klinického prostředí v ČR i v Polsku.

 

V roce 2016 projekt rozvinul do podoby Mezinárodního transpersonálního centra Holos jako psychoterapeutického pracoviště, kde se stává vedoucím terapeutického týmu. V roce 2017 absolvoval výcvik pro terapeutické využití techniky Sandplay od Institutu expresivních terapií v Austrálii.

 

Je organizátor a propagátor transpersonální psychologie, pořádá pro Stanislava Grofa přednášky, semináře a workshopy v ČR a v Polsku (2014 – dosud). Je spolupořadatelem řady konferencí, např. Mezinárodní transpersonální konference ITC Prague 2017 www.itcprague2017.org, konference k 75. výročí objevení LSD www.75lsd.cz, celosvětového projektu Holotropic ART www.holotropicart.org. Je spoluautorem filmu o psychospirituální krizi “Z temnoty duše… světlo” www.ztemnotydusesvetlo.com. Je zakladatelem platformy Transpersonální fórum www.tacz.org, která v ČR propojuje a podporuje osoby a subjekty uplatňující ve své činnosti transpersonální přesah.

 

Své poznatky pro transpersonální terapii psychiatrických, psychických a psychosomatických poruch čerpá z osobní téměř 30 leté zkušenosti práce s holotropním dýcháním a osobními psychedelickými zkušenostmi.

 

Jeho životní zkušenosti mu dodaly hloubku pochopení toho, že spiritualita a věda, správně chápány, nejsou a nemohou být ve vzájemném konfliktu, ale naopak vyjadřují dva vzájemně se doplňující přístupy k bytí.

 

www.milanhrabanek.com

bottom of page