top of page
GROF-LT-Zentriert-Blau.png

HOLOS

Michael VancuraNEU.jpg

Mgr. Michael Vančura

Studium FFUK obor klinická psychologie jsem ukončil v r.1975. Následně jsem pracoval v PL Dobřany a  psychiatrické léčebně Horní Beřkovice.

Po 4 letech jsem začal pracovat v komunitě pro léčbu neuróz v Lobči a také jako externista v manželské poradně.  V roce 1983 jsem nastoupil jako psychoterapeut do Denního Socioterapeutického Sanatoria pro lidi s psychotickým onemocněním (DSS) při Pražské psychiatrické klinice. Spolu s ostatními jsem zde rozvíjel různé typy psychoterapie pro psychotické pacienty. Postupně se moje pozornost přesunula k prevenci psychiatrické hospitalizace a možnosti využití krizové intervence- potenciálu okamžité pomoci lidem, kteří se dostanou do krize. Výsledkem bylo založení krizového centra RIAPS v roce 1991, kde jsem byl první čtyři roky ředitelem. Jednou z důležitých zkušeností, která mohla být realizována díky lůžkovému oddělení RIAPSU,  bylo rozpoznání  efektivity krátkodobých hospitalizací u lidí procházejících psychospirituální krizí.  Po odchodu z RIAPSU v r. 1998  pracuji jako  psychoterapeut v soukromé praxi. Současně jsem také zaměstnán na zkrácený úvazek v Psyonu, psychedlické klinice v Praze

 

Na začátku 80 let jsem absolvoval v Německu 3 letý výcvik v Ericksonovské hypnoterapii.

V roce 1987 jsem vstoupil do výcviku v holotropním dýchání pod vedením Stanislava Grofa a Christiny Grofové. Výcvik jsem ukončil certifikací v r. 1992. Od té doby vedu pravidelně holotropní dýchání pro skupiny.

V průběhu let 1994 až 1998 jsem procházel ve Švýcarsku výcvikem v PBSP /Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie/. Od ukončení výcviku je pro mne tento přístup důležitým nástrojem a procházím dalším sebezkušenostním pokračováním v tomto terapeutickém systému.

Od roku 1995 jsem absolvoval a následně organizoval a později vedl nebo jsem se podílel na vedení skupin „studujících rozšířený stav vědomí“, jejichž součástí byl také vision quest, sweatlodge, holotropní dýchání, půst, edukace o psychospirituální krizi atd.

Můj zájem o  rozšířené stavy vědomí a cest, které k těmto stavům vedou, mě vedl k tématu  psychospirituální krize a k založení sdružení DIABASIS v roce 2003. V této organizaci zastávám funkci předsedy a pracuji zde jako psychoterapeut a intervizor.

Jsem odpovědný za  projekt práce pro studenty FFUK, kterým poskytuje naše organizace po 8 let výběrovou přednášku na téma Úvod do transpersonálního myšlení. Dalším projektem je  spolupráce s psychiatrickou léčebnou v Bohnicích a zprostředkování pomoci hospitalizovaným lidem, u nichž je rozpoznán soubor příznaků psychospiritální krize.

Přibližně 16 let učím o tématu PK v organizacích jako je např. Remedium, Linka důvěry, Linka bezpečí. O tématu PK jsem přednášel také na konferencích, např. na Psychosomatické konferenci v Liberci v roce 2011 a 2012. Opakovaně téma prezentuji také na konferencích na Ondřejově, nebo pro katedru psychologie FFUK, pro Masarykovu universitu v Brně, na Transpersonální konferenci v Praze, na „Beyond psychedelic“ a jinde.

V rámci projektu MAPS pro traumatizované lidi jsem certifikovaným  terapeutem pro MDMA Asistovanou Psychedelickou Psychoterapii.

 

Odborné vzdělání

 • Filozofická fakulta University Karlovy, obor klinická psychologie

 • mezinárodní psychoterapeutický výcvik v Ericksonovské hypnóze a psychoterapii

 • psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii

 • výcvik v práci s tělem podle dr. Schmidta

 • výcvik v tradiční hypnóze

 • výcvik v holotropním dýchání

 • výcvik práce se změněnými stavy vědomí

 • psychoterapeutický výcvik Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie (PBSP)

 • sebezkušenostní programy zahrnující práci se změněnými stavy vědomí

 • krátkodobé výcviky, kurzy a semináře /systemická rodinná terapie, krizová intervence, práce s traumatem, psychospirituální krize…/

Odborná praxe

 • VŠE-odborný asistent, Praha

 • Psychiatrická léčebna Dobřany, okr Plzeň

 • Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, okr Mělník

 • Odbočka pro léčbu neuróz v Lobči při Fakultní nemocnici, Praha 2

 • DSS, Denní Socioterapeutické Sanatorium při Psychiatrické klinice,Praha 2, Ke Karlovu 2

 • Krizové centrum RIAPS, Praha

 • Diabasis, Praha

 • Soukromá psychoterapeutická praxe

Specializace

 • psychoterapie

 • PBSP terapie

 • transpersonální poradenství

 • holotropní dýchání

 • MDMA asistovaná psychoterapie

bottom of page