top of page
GROF-LT-Zentriert-Blau.png

HOLOS

jana-merhautova2.jpg

Mgr. Jana Merhautová

Jana Merhautová (nar. 1964).

Zakladatelka a předsedkyně Eko Art Therapy Institutu z.s. Privátní praxe: Art psychoterapeutka, supervizorka, lektorka akreditovaných kurzů a výcviků MŠMT (výcvikové programy zaměřené na Eko Arteterapii a Eko Artefiletiku, v níž je i udělena Ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví)  a MPSV (kurzy a výcviky pro sociální pracovníky, PSS a vedoucí pracovníky). 

Akademické vzdělání v magisterském studiu UK FHS v Praze v oboru Supervize, v bakalářském studium UJEP FSE v oboru Sociální práce. V současné době studium Akamai University, Project Nature Connect, Institute of Global Education, The Applied Eco-Arts Therapy USA - PhD. Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie: ČAA Praha (SUR) – psychodynamický a hlubinně orientovaný výcvik v psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie, CERTIFICATEof COMPLETION: ECO-ART THERAPY And is hereby certified to fully integrate EcoArt Therapy with Applied Ecopsychology in professional settings and to teach the course. Project Nature Connect, Institute of Global Education, USA

 

Místopředsedkyně výboru České arteterapeutické asociace s garantovaným členstvím, v níž je i akreditovaným supervizorem. Členka EUROTAS- European Transpersonal Association, zařazena v Národním registru nezávislých odborníků sociálních služeb. Externě vyučuje na UK FHS v Praze a UJEP PF v Ústí nad Labem.

bottom of page