top of page

V Opavě začal mezinárodní psychoterapeutický výcvik ve směru transpersonální psychologie


Přednáška Milana Hrabánka na prvním modulu nového výcviku

V Opavském Holos Centru začal letos na podzim po ročním odkladu mezinárodní výcvik v transpersonální psychoterapii s názvem Grof® Legacy Training - Holos. Jak název napovídá, výcvik zahrnuje zejména odkaz Stanislava a Brigitte Grofových na poli transpersonální psychologie. Ti pověřili k jeho vytvoření jednotlivé učitele v různých zemích a na celém světě tak vzniká několik výcviků, které v základu vycházejí z tohoto odkazu více než 60 let výzkumu vědomí Stanislava Grofa, ale každý je zároveň jedinečný díky osobnímu přispění jednotlivých učitelů a respektuje kulturní, politické a společenské rozdíly v různých zemích světa.

Stanislav a Brigitte Grofovi
Stanislav a Brigitte Grofovi

Jedním z učitelů, který byl k vedení Grof® Legacy Training pověřen je Milan Hrabánek, který společně se svým týmem vytvořil komplexní psychoterapeutický výcvik Grof® Legacy Training - Holos a ten byl na podzim 2021 zahájen. Výcvik v češtině a v angličtině vedou společně s Milanem Hrabánkem vynikající lektoři z ČR i ze světa. Celý výcvik se odehrává v prostorech Mezinárodního transpersonálního centra Holos v Opavě-Vlaštovičkách.


Výcvik má významné české i zahraniční partnery. Záštitu nad ním převzala Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE97, jež v minulosti práci Stanislava Grofa ocenila stejnojmenným oceněním. Partnerem výcviku je např. také americká Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia (MAPS) či Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.

Slavnostní zahájení výcviku - online spojení se Stanislavem a Brigitte Grofovými, Bernadette Blin a Miroslavem Horákem

Lektorský tým je složený z významných českých i světových odborníků. Z těch českých je to Jitka Vodňanská, významná česká psychoterapeutka, která působí jako supervizorka výcviku. Dále psychoterapeut Jan Benda, psycholožka Zlata Hálová či antropolog Miroslav Horák. Ze zahraničních lektorů výcvik obohacují vedle Stanislava a Brigitte Grofových také Rick Doblin (USA), Richard Tarnas (USA) či Bernadette Blin (Francie). Odborným garantem výcviku je psychiatr Paul Grof (Kanada).

Organizační a lektorský tým - zleva Tomáš Váňa, Jan Benda, Zlata Hálová, Milan Hrabánek a Jana Vysoudilová

Výcvik započal ve dvou skupinách - výcvikových bězích, v každé skupině je 24 frekventantů. První skupina je mezinárodní a probíhá se simultánním tlumočením česko-anglicky. V této skupině jsou účastníci z USA, Izraele, Německa, Polska, Irska, Slovenska a České republiky. Druhá skupina je česko-slovenská. Celkem tak je ve výcviku 48 budoucích transpersonálních terapeutů.


Pro zajištění maximální bezpečnosti v době pandemie COVID-19 jsou nastavena přísná pravidla. Všichni účastníci i veškerý personál se musí prokázat negativním PCR testem provedeným před příjezdem na každý modul, a to včetně očkovaných osob. Tento způsob se osvědčil a podařilo se tak zajistit pro konání výcvikových modulů bezpečné prostředí.

Výcviková skupina prvního běhu

Frekventanti výcviku se setkávají na týdenních výcvikových modulech, které zahrnují teorii i sebezkušenost, a v pozdější fázi se budou setkávat také na supervizních víkendových modulech, a to minimálně po tři roky, což je délka trvání prvního stupně výcviku. Po dokončení prvního stupně výcviku získají možnost provádět techniku holotropního dýchání Grof® Breathwork v rámci seberozvojových seminářů, budou mít kompetence k doprovázení lidí v závěru života, průvodcování lidí s těžkou psychedelickou zkušeností nebo v psychospirituální krizi. Budou však moci pokračovat ve studiu v druhém stupni výcviku, který trvá další dva roky a dohromady tak tvoří pětiletý komplexní psychoterapeutický výcvik. Ten, při splnění všech náležitostí, bude absolventy opravňovat k samostatnému provádění psychoterapie ve směru transpersonální psychologie.

Přednáška Paula Grofa na téma Holotropní dýchání a afektivní poruchy

Zahájení výcviku je důležitým krokem k rozšíření práce s holotropními stavy vědomí v psychoterapeutické praxi v České republice. Jak uvedl na jednom z modulů při své výběrové přednášce kanadský psychiatr Paul Grof, u řady psychiatrických onemocnění je léčba pomocí holotropních stavů vědomí jedinou možnou cestou k vyléčení klienta. Výcvik Grof® Legacy Training - Holos tak přinese novou úroveň v péči o duševní zdraví, a to nejen v České republice.

41 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page